Svenska

Vi stödjer dig till arbete i Sverige

Har du nyligen fått uppehållstillstånd som flykting? Eller har du nyligen flyttat till en anhörig i Sverige som har fått uppehållstillstånd som flykting för högst två år sedan?

Då kan du omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända. Då ska du välja LOTS.

 Aktiviteter för att du snabbare ska få jobb

Tillsammans gör vi en etableringsplan. Planen innehåller aktiviteter som ska stödja dig att så snabbt som möjligt få ett arbete och lära dig svenska. Vi ger även råd om var i landet det finns goda möjligheter för dig att få jobb. Under tiden du deltar i aktiviteterna får du ekonomisk ersättning som kallas etableringsersättning från arbetsförmedlingen.

Få stöd av en etableringslots

Du har också möjlighet att få stöd av oss som din etableringslots (LOTS ). Vi är ett företag som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Vårt uppgift är att stödja dig under aktiviteterna. Vi kan till exempel ge dig praktiskt stöd när du söker jobb, ge dig råd i sociala frågor eller när du funderar på utbildning och yrkesval.

Du meddelar din handläggare på arbetsförmedlingen att du har valt oss som din LOTS.