Du och din LOTS

Har du nyligen fått uppehållstillstånd?

Vi stödjer dig. Vi hjälper dig att hitta rätt i det svenska samhället och i arbetslivet. Vårt ansvar är att hjälpa att känna dig hemma i Sverige

Dina mål är viktiga för oss. Vi utgår från din etableringsplan och arbetar igenom det punk för punkt och i rätt ordning. Kärnan i Accord Coachings verksamhet är att genom individuella samtal och gruppcoaching identifiera ditt mål, uppmuntra och vägleda dig till en tidig etablering på arbetsmarknaden.

Vad händer när du väljer oss som din LOTS? 

 Du och din LOTS: Vi bjuder in dig till ett samtal. Du träffar din LOTS som tillsammans med dig går igenom dina meriter samt hjälper dig att översätta dem. Du och din LOTS går igenom din etableringsplan tillsammans och gör eventuella justeringar i den vilka skulle hjälpa dig att snabbare nå dina mål.

Du kommer att få individuella samtal och samtal i grupp.

Du och Sverige: För att du ska förstå hur allting fungerar i Sverige och vilka skyldigheter och rättigheter du har ordnar vi seminarier. Syftet är att du ska ha få grundligt information om lagar och regler i Sverige samt ha tillfälle att ställa dina frågor och få hjälp.

Du och jobbet: 
Om du i din etableringsplan valt att jobba, hjälper vi dig att komplettera dina kunskaper för att få rätt jobb i Sverige. Om du redan är kvalificerad för det jobb du vill får du stöd från oss att hitta en lämplig arbetsgivare. Vi har ett stort antal arbetsgivare som vi samarbetar med. Vi matchar ditt CV och dina meriter mot arbetsgivarnas behov. Vi väljer dem som passar bäst för dig och hjälper dig under anställningsprocessen.

Vi fortsätter att ha kontakt med dig och arbetsgivaren även efter din anställning.

Du och studier:
Väljer du att fortsätta studera ger vi dig stöd och studievägledning för att hitta rätt utbildning och rätt skola för dig.

Du och ditt företag: Om du har en affärsidé och du vill ha din egen verksamhet, stödjer vi dig att starta eget.

Mejla dina frågor till: info@accordcoaching.se